Deminirano novih 47.524 kvadratnih metara u općini Odžak

Objavljeno: 10/12/19 14:09

Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite- Orašje B, POEK tim (psi za otkrivanje eksploziva), mašinski tim sa deminerskom mašinom MV-4 i Žepče B tim očistili su na području općine Odžak 47.524 kvadratnih metara sumnjive površine.

Čišćenje terena obavljeno je na lokalitetu Kanali Gornja Srnotača, Jošava i Kamenica, devet kilometara sjeverno od Odžaka, a od ukupno očišćene površine mašinama za deminiranje deminirano je 46.764 m2, dok je čišćenjem oko pronađenih mina manuelnom metodom deminirano 760 m2. Pronađeno je sedam mina (PMA-3) koje su nakon pronalaska uništene na radilištu, priopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). 

Ovaj deminirani zadatak dio je razvojnog projekta sanacije i rekonstrukcije Sistema odvodnje u općini Odžak, a od posebnog je značaja i za poljoprivrednu proizvodnju. Tehničkim izviđanjem navedene lokacije, kako je navedeno, ostvarili su se uvjeti za razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u smislu kvalitetne odvodnje viška oborinskih voda, kao i navodnjavanje poljoprivrednih površina u sušnom periodu. 

Deminerski timovi FUCZ-a na području općine Odžak u proteklom periodu obavili su niz projekata deminiranja kao što su “Obala rijeke Save 1”, “Obala rijeke Save 2”, “Obala rijeke Save 1-A”, a angažovani su i na  zadatku “Obala rijeke Save 3”, stoji u priopćenju.