Gradu Mostaru odobreno 462.069 KM

Objavljeno: 12/09/19 12:59

Vlada Federacije BiH odobrila je izdvajanje 462.069 maraka iz tekuće pričuve Proračuna FBiH za 2019. godinu kao financijsku podršku ovogodišnjem proračunu Grada Mostara.

Kako je poznato, Vlada je na 189. sjednici zadužila Federalno ministarstvo financija da pripremi Prijedlog odluke o izdvajanju ovih sredstava s pozicije tekuće pričuve.

Sredstva za ove namjene nisu planirana u Proračunu Federacije BiH za 2019. godinu te je zahtjev za izdvajanje sredstava iz tekuće pričuve opravdan, navedeno je u obrazloženju, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.