Lokalnim samoupravama u FBiH probleme prave zakoni usvojeni na višim nivoima

Objavljeno: 09/10/19 13:03

Na desetoj sjednici Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH koja se održava danas u Sarajevu istaknuto je da mnogi zakoni usvojeni na višim nivoima vlasti ne prate financijski dio svojih učinaka kad je u pitanju lokalna samouprava.

Predsjednik Predsjedništva Saveza i načelnik Općine Tomislavgrad Ivan Vukadin rekao je da se građani najviše obraćaju lokalnim samoupravama, ali da zakonska rješenja često financijski ne prate obaveze koje naprave lokalnim samoupravama.

Dodao je da je to zajednička primjedba predstavnika svih lokalnih samouprava iz svih županija jer skoro sva zakonska rješenja koja je usvojila Federacija imaju takvo polazište.

-Kako tu pronaći mjeru je pitanje na koje još pokušavamo naći odgovor ali sam uvjeren da trebamo pronaći konsenzus s višim nivoima vlasti – rekao je Vukadin.

Na sjednici će, između ostalog, biti razmatrani izvještaji sa sjednica skupštinskih komisija Saveza, te će se Predsjedništvo očitovati o Nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi Županije Sarajevo kao i Prednacrtu zakona o građevinskom zemljištu koji je izradila radna grupa u kojoj je Savez imao svoja dva predstavnika.

Također, na sjednicu su pozvani i direktor Agencije za državnu službu FBiH, kao i direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije kako bi bile razmotrene mogućnosti i načini za saradnju između Saveza i navedenih agencija.