MOBiH u revizorskom izvještaju za 2018. dobilo mišljenje s rezervom

Objavljeno: 08/08/19 15:51

Ministarstvo obrane BiH je u konačnom Izvještaju o financijskoj reviziji za 2018. od Ureda za reviziju institucija BiH dobilo mišljenje sa rezervom.

Međutim, u odnosu na raniji izvještaj za 2017., postignut je napredak u Ministarstvu obrane pa je stoga Ured za reviziju institucija BiH dao pozitivno mišljenje na usklađenost financijskih transakcija i informacija u svim materijalnim aspektima u skladu sa zakonom i drugim propisima.

To podrazumijeva da je osigurano namjensko, svrsishodno i zakonito korištenje raspoloživih sredstava za realizaciju utvrđenih programskih ciljeva institucija obrane, čime je osigurano ekonomično, učinkovito funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole.

Mišljenje sa rezervom je dato prvenstveno iz razloga što u vrijeme sačinjavanja izvještaja, proces procjene i uknjižbe pokretne perspektivne vojne imovine, još uvijek nije bio završen, a sve zbog kompleksnosti aktivnosti koje su komisije provodile na terenu.

U međuvremenu, MOBiH je učinilo ogroman napor na realizaciji ove aktivnosti, tako da je procjena i uknjižba završena zaključno sa 31. srpnjem 2019.

Također, u izvještaju je zaključeno kako je Ministarstvo obrane učinilo značajne napore po pitanju rješavanja nepokretne perspektivne vojne imovine.

Iz Ministarstva obrane BiH navode da kontinuirano od 2015. do danas dobijaju mišljenje s rezervom od Ureda za reviziju institucija BiH, što govori o napretku u nekoliko oblasti u odnosu na ranije razdoblje, a posebno u sustavu javnih nabavki, materijalno-financijskog poslovanja i upravljanju ljudskim resursima.

Ministarstvo je nakon preuzimanja i analize izvještaja i preporuka navedenih u izvještaju, poduzelo niz mjera i aktivnosti na pripremi i izradi Integralnog akcijskog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka i primjeni preporuka navedenih u Izvještaju o financijskoj reviziji Ministarstva obrane BiH za 2018. godinu.

Poduzete mjere i radnje imaju za cilj ukupno unapređenje rada institucije, priopćeno je iz Ministarstva obrane BiH.