Nakon šokantnih detalja o stanju u Pazariću: Usvojena tri zaključka u Parlamentu FBiH

Objavljeno: 11/09/19 19:09

Nakon što su razmotrili informaciju o stanju u rudnicima uglja koji posluju u koncernu s kompanijom Elektroprivreda BiH, a odnosi se na period 2009-2017. godina, zastupnici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta su na sjednici zadužili Federalnu vladu da aktivnije pristupi prestrukturiranju elektroenergetskog sektora i navedenih rudnika, uključujući postojeću organizaciju koncerna.

Cilj je da dugoročni poslovni planovi i razvoj rudnika budu u vezi s potrebama termoelektrana, ostale industrije i potreba tržišta.

Federalna vlada treba jednom godišnje da izvijesti o svemu tome Parlament, zaključeno je također.

Narednim zaključkom je Elektroprivreda BiH zadužena da analizira sposobnosti za dugoročno održivo poslovanje svakog od navedenih rudnika uvažavajući tržište i tehno-ekonomsku opravdanost održivosti eksploatacije uglja u pojedinim rudničkim pogonima (ekonomsko-financijsku, tehničko-tehnološku, socijalnu i sigurnosnu) i na temelju toga predloži donošenje potrebnih odluka o dinamici zatvaranja neodrživih pogona, kao i pokretanje kapitalnih ulaganja za nove kapacitete i nastavak planiranih investicijskih ulaganja.

Analizu sposobnosti za dugoročno održivo poslovanje treba završiti najkasnije do 31. prosinca ove godine. Uz prijedlog za zatvaranje neodrživih rudarskih pogona, treba planirati zbrinjavanje radnika iz tih pogona i premještanje u druge, uplatu za MIO i umirovljenje te otpremine, zaključio je također Zastupnički dom većinom glasova.

Narednim zaključkom su Federalna vlada, poduzeće Elektroprivreda BiH i uprave rudnika zaduženi da sagledaju mogućnost korekcije cijene uglja prema rudnicima, formirane od Eektroprivrede BiH.

Posljednjim zaključkom ove točke dnevnog reda su socijalni partneri pozvani na započinjanje pregovora i proces usuglašavanja novog kolektivnog ugovora iz oblasti rudarstva budući da aktualni ugovor prestaje važiti s današnjim danom.

Osim rudarskom problematikom, sjednica Zastupničkog doma je obilježena problemima u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Pažnju je izazvalo obraćanje Redžepa Salića koji je izjavio da je kao novoimenovani direktor zatekao katastrofalno stanje i kriminal u tom zavodu, gdje, po njegovim riječima, jelovnik za štićenike nije mijenjan 15 godina, gdje štićenici borave u vlazi i drugim neuvjetimaa, a pojavni oblik kriminala bila čak i trgovina kurbanima, zbog čega je pokrenuta tužba ‘teška’ oko milijun KM.

U okviru te točke dnevnog reda je bio izvještaj o prošlogodišnjem radu Zavoda Pazarić, a Salić je kazao da je to frizirani dokument pa su ga na koncu rasprave, zastupnici odbacili većinom glasova, kao i izvještaje o poslovanju ustanova sličnog tipa Drin i Bakovići, Zavoda za odgoj muške djece i omladine Sarajevo te Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški.

Zbog Salićevih navoda, tokom sjednice Doma je vanredno i zasebno zasjedalo i parlamentarno tijelo, Komisija za rad i socijalna pitanja, sa zadatkom da predloži zaključke rasprave, što je ona i učinila, a zastupnici ih odobrili također većinom glasova.

Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike je tim zaključcima predloženo da ponovno razmotri izvještaje o prošlogodišnjem radu pet navedenih zavoda i u roku od 60 dana dostavi materijal Parlamentu s nalazima Federalne uprave policije, Tužiteljstava i Ureda za reviziju institucija FBiH.

Zaključcima je Ministarstvu također stavljena u zadatak organizacija posjete Zavodu Pazarić, a Federalnoj vladi izdvajanje interventnog novca toj ustanovi za predstojeću zimsku grijnu sezonu.

Sjednica Zastupničkog doma, četvrta redovna, započela je jučer a danas je po okončanju rasprave, glasano na kraju o svim točkama dnevnog reda.

Tako su odobrene predložene izmjene zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kojima je poslovnim subjektima koji su u međuvremenu počeli uredno izmirivati zaostala porezna dugovanja, produžen do 31. prosinca iduće godine rok za izmirenje kao uvjet za otpis zateznih kamata na ta dugovanja.

Većinom glasova su odobreni Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, kao i Prijedlog zakona o obrtu i sličnim djelatnostima za koji predlagač, Federalna vlada, tvrdi da će unaprijediti stanje u oblasti na koju se odnosi.

Također je odobren Nacrt zakona o vodama te upućen u dvomjesečnu javnu raspravu, dok su nacrti više drugih zakona prihvaćeni bez upućivanja u javnu raspravu.

Zastupnički Dom je dao podršku i Programu ovogodišnjeg rada Federalne Vlade, kao i Vladinim prijedlozima akcijskih planova za realizaciju strategija sedmogodišnjeg razvoja industrije građevinskog materijala, drvne industrije, razvoja metalskog i elektro sektora.

Za razliku od ovih akata, podršku nije dobilo pet polugodišnjih izvještaja o radu i financijskom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom niti izvještaj o prošlogodišnjem djelovanju Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Sjednica je završena, a narednu je predsjedavajući Zastupničkog doma Mirsad Zaimović najavio za 24. i 25. rujan.