Policijski službenici iz BiH okončali obuku na policijskoj akademiji u Turskoj

Objavljeno: 09/08/19 8:24

Trinaest pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH od 22. srpnja do 2. kolovoza boravilo je u Republici Turskoj u Nacionalnoj policijskoj akademiji Turske u Ankari, gdje su pohađali seminar na temu „Trening za osiguranje međunarodnih aktivnosti i samita“, priopćeno je iz Direkcije.

Cilj seminara jeste bio prijenos znanja iz oblasti pripreme akcijskih planova za stvaranje sigurnog okruženja za održavanje svih vrsta okupljanja, kao i aktivnosti koje zahtjevaju visok nivo sigurnosti.

Predavači iz Nacionalne policijske akademije su u više tematskih radionica prenijeli iskustva i načine rada i postupanja turske policije od pripreme do realizacije osiguranja nacionalnih i međunarodnih skupova u Republici Turskoj. Pored teorijskog dijela pripadnici Direkcije su imali mogućnost i obilaska baze Specijalne jedinice turske policije gdje je održan praktični dio predavanja putem pokaznih vježbi kao i korištenjem simulatora.

Pripadnici Direkcije su uspješno završili seminar i prikupili dodatna znanja i vještine u oblasti planiranja, pripreme i osiguranja javnih skupova s posebnim osvrtom na međunarodne samite i događaje, koje će im koristiti u obavljanju poslova i zadataka iz nadležnosti te direkcije, priopćeno je.