Predavanje ‘Korupcija i zarobljena država’ na Sveučilištu u Mostar

Objavljeno: 08/11/19 9:06

“Korupcija i zarobljena država” tema je predavanja koje Sveučilište u Mostaru organizira u okviru kontinuirane edukacije o važnosti prevencije i borbe protiv korupcije u bosanskohercegovačkom društvu.

Predavanje će održat izvršna direktorica Transparency International BiH Ivana Korajlić i voditelj pravne pomoći te organizacije Marko Vujić 11. studenoga u 11.30 sati u amfiteatru “Gabrijel Jurkić” Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Sveučilište u Mostaru među prioritetima svoga djelovanja ima poticanje studenata, nastavnika i opće društvene zajednice na kritičko promišljanje i kontinuirano djelovanje usmjereno društvenome razvitku, stoga u svojim aktivnostima vezanim za borbu protiv korupcije organizira i ovo predavanje kojim će se otvoriti niz tema koje propituju različite pojavne oblike korupcije, uzroke, moguće kazne i cjelokupnu legislativu kojom se sankcionira takvo ponašanje.

Eksperti koji će održati prvo predavanje je usmjereno ka djelotvornoj borbi protiv korupcije, u ovoj akademskoj godini, su Ivana Korajlić, diplomirani komunikolog i MSc korporativnog komuniciranja koja već više od 11 godina radi u Transparency International BiH, trenutno kao izvršna direktorica. Posebna joj je specijalizacija vladavina prava i borba protiv korupcije.

U predavanju će sudjelovati i Marko Vujić, ekspert za pravnu pomoć Transparency International BiH, koji već osam godina radi na poslovima komunikacije s građanima putem linije za besplatnu prijavu korupcije i pružanje pravnih savjeta, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Sveučilišta u Mostaru.