Vlada FBiH: Potpisivanje kolektivnog ugovora sa Sindikatom državnih službenika

Objavljeno: 14/01/20 12:50

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika između ovlaštenih predstavnika Vlade FBiH, županijskih vlada i reprezentativnog sindikata bit će potpisan u srijedu, 15. siječnja, u sjedištu Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu.

Uime Vlade FBiH Ugovor će potpisati federalni ministar pravde Mato Jozić, a uime Sindikata predsjednik Samir Kurtović.

Vlada Federacije BiH je, zajedno s vladama Sarajevske, Srednjebosanske, Hercegovačko-neretvanske, Unsko-sanske, Bosansko-podrinjske, Posavske i Zeničko-dobojske županije, dala suglasnost za potpisivanje ovog ugovora nakon dvomjesečnih pregovora s reprezentativnim Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH koji su okončani davanjem suglasnosti tekstu kolektivnog ugovora.

Ovo je treći kolektivni ugovor koji potpisuje sadašnji saziv Vlade FBiH, a kojim su regulirana prava za oko 26.000 državnih službenika i namještenika na nivou federalne, županijskih i općinskih administracija, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.