Vlada: Poslovni prostor Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HRHB Mostar

Objavljeno: 12/09/19 13:36

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH dala je suglasnost Igmanu d.d. Konjic da objekt D-0 (ARK), koji se nalazi u okviru kasarne Konjičkih brigada, može privremeno ustupiti na korištenje Općini Konjic.

Sarajevskoj općini Ilidža je, na privremeno korištenje bez naknade i na period od deset godina, dat dio zemljišta površine 50.787 m2 bivše kasarne Nedžarići, s pripadajućim objektima.

Na privremeno petogodišnje korištenje bez naknade, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HRHB Mostar dat je poslovni prostor u Mostaru, površine 20,16 m2.