Za provjeru diploma pojedine visokoškolske ustanove traže i po 350 KM

Objavljeno: 12/09/19 13:01

Federalna ministrica obrazovanja i znanosti Elvira Dilberović upoznala je Vladu FBiH o dosadašnjem procesu provjere visokoškolskih diploma uposlenih u federalnim institucijama.

Između ostalog, skrenula je pažnju da određene visokoškolske institucije u Federaciji BiH traže financijsku nadoknadu za izdavanje traženih potvrda prilikom provjere podataka, u iznosu koji je doseže i 351 KM.

Nakon upoznavanja o informaciji, Vlada je dala preporuku da se resorno federalno ministarstvo obrati visokoškolskim ustanovama prijedlogom da se ovakve provjere izuzmu od plaćanja naknada i molbom za bolju suradnju, a sve s ciljem okončanja provedbe procesa provjere.