Broj nezaposlenih u BiH raste u odnosu na prošlu godinu

Objavljeno: 16/08/19 9:42

U Federaciji BiH u lipnju ove godine ukupan broj zaposlenih iznosio je 533.480.

U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih je povećan za 0,1 posto, a broj zaposlenih žena je ostao na istoj razini, pokazuju preliminarni podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,1 posto, dok je broj zaposlenih žena ostao na istoj razini.

Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec je povećan za 0,7 posto, a broj zaposlenih žena za 0,5 posto.

Broj nezaposlenih u lipnju 2019. u odnosu na prethodni mjesec je smanjen za 0,1 posto, a broj nezaposlenih žena je povećan za 0,2 posto.

Stopa registrirane nezaposlenosti u junu 2019. iznosila je 36,6%, a za žene 44,6 posto.