Federalna uprava za inspekcijske poslove u četiri godine naplatila 32,8 milijuna maraka kazni

Objavljeno: 12/08/19 10:10

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović izjavio je u intervjuu za Fenu da su sveukupne inspekcijske aktivnosti Uprave u najvećoj mjeri usmjerene na najprepoznatljivije oblike sive ekonomije – rad ‘nacrno’, neizdavanje fiskalnih računa i rad bez odobrenja nadležnog tijela.

-Paralelno, drugi pojavni oblici sive ekonomije kontroliraju se putem resornih inspekcija u okviru suzbijanja nezakonitog rada fizičkih i pravnih osoba u raznim oblastima, kao i kvalitativne ispravnosti goriva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, bespravnog prevoza putnika i tereta, a kontrole se obavljaju na području svih kantona Federacije BiH – kazao je Ajdinović.

Pojasnio je da je od početka 2015. do kraja lipnja 2019. Federalna uprava za inspekcijske poslove, u suradnji s županijskim upravama za inspekcijske poslove, evidentirala 18.082 osobe zatečene u radu ‘nacrno’, izvršeno je ukupno 648.190 kontrola u unutarnjem i prekograničnom nadzoru, izdato 24.440 prekršajnih naloga sa ukupnim financijskim učinkom od 32.887.056 KM, a sveukupni financijski učinci po pitanju izrečenih prekršajnih sankcija, evidentiranih naknada i pristojbi za naplatu u prekograničnoj kontroli, te naknada za ceste, vode, ambalažni otpad, zrak, i sl. iznose 105.710.020,50 KM.

-S obzirom na to da fenomen sive ekonomije zahtijeva sustavni pristup, inspekcijski nadzori u tom smislu provode se u koordinaciji s Poreznom upravom FBiH i županijskim inspekcijskim tijelima, a praksa je pokazala kako je sustavno djelovanje dviju federalnih uprava i županijskih inspekcijskih tijela dovelo do značajnih rezultata na uvođenju reda u oblastima za koje su zadužene u cilju osiguravanja vladavine prava – rekao je Ajdinović.

Među najvećim uspjesima u radu federalne inspekcije u smislu otklanjanja negativnih uticaja po društveno-ekonomsko okruženje Ajdinović je izdvojio djelovanje federalnih inspektora u predmetu GIKIL, osobito tijekom 2018.

-Nakon eksplozije razdvajača katrana u kolovozu 2018. u kojoj su povrijeđena tri radnika, došlo je do eskalacije situacije po okoliš u rijeci Spreči izazvane nesavjesnim poslovanjem i na vidjelo su izašli svi neriješeni problemi u GIKIL-u. Već tada su nadležni federalni inspektori, poduzimajući nužne aktivnosti na sprečavanju nastanka većih šteta po okoliš, u ranije obavljenom timskom inspekcijskom nadzoru zapisnikom zaključili su kako operator obavlja svoju djelatnost bez okolišne dozvole, što je bio preduvjet da se operatoru izrekne mjera obustave rada – podsjetio je Ajdinović.

Dodao je kako je veoma značajnu ulogu u okviru tih aktivnosti imalo Županjskog tužiteljstvo Tuzlanske županije, te da su u predmetu koji je otvoren u tom tužiteljstvu odgovorni u GIKIL-u konačno priznali krivicu u postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Lukavcu.

Ajdinović je naglasio kako se od aktivnosti koje je Uprava provela u prethodne četiri godine posebno izdvajaju one koje se odnose na unapređenje stanja u Sektoru granične inspekcije.

Precizirao je kako to podrazumijeva uvođenje informatičkog sustava BIMS, nabavku uniformi za sve granične inspektore, poboljšanje uvjeta rada i discipline na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama, uspostvaljanje učestalije međuinstitucionalne suradnje sa Poreznom upravom FBiH, županijskim inspekcijskim tijelima i drugim kontrolnim organima u BiH, intenziviranje vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora u multidisciplinarnim inspekcijskim timovima sačinjenim od federalnih i županijskih inspektora, donošenje posebnih programa vršenja inspekcijskih kontrola, te kontinuirano vršenje pojačanih kontrole na suzbijanju sive ekonomije u FBiH.

Također, naveo je kako je u vremenu od 18. ožujka 2019. do 21. srpnja 2019. u okviru pojačanih inspekcijskih nadzora izvršeno ukupno 5.539 nadzora, u okviru kojih su evidentirana 3.230 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje prekršajnih naloga s ukupnim financijskim učinkom od 4.519.453 KM.

  • Izdato je 891 rješenje za otklanjanje nedostataka u poslovanju, te 175 rješenja o privremenoj zabrani rada. U kontroli fiskalnih sistema kod 1.807 kontrolisana subjekta utvrđeno je da samo četiri subjekta nisu posjedovala fiskalni uređaj, a ukupno 248 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune u toku inspekcijskog nadzora. Utvrđen je iznos za naplatu taksi i naknada (vode, ceste, zrak, itd.) od 1.644.577,72 KM, te je obavljeno i 100 kontrolnih nadzora – kazao je Ajdinović.