FIA-Finansijske izvještaje za šest mjeseci 2019. predalo 3.170 pravnih subjekata

Objavljeno: 16/08/19 11:49

Financijsko informatičkoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine polugodišnje finan ijske izvještaje za šest mjeseci 2019. dostavilo je 3.170 pravnih subjekata, koji su obveznici predaje polugodišnjih finan ijskih izvještaja.

Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, pravni subjekti, koji su razvrstani u velike i srednje, dužni su sastavljati i prezentirati polugodišnje financijske izvještaje u zakonski propisanom roku.

Po analizi koju je sačinila FIA polugodišnje financijske izvještaje dostavilo je 3.055 gospodarskih društava, 45 udruženja, 32 financijske institucije, dva proračunska korisnika, 10 fondova i 26 osiguravajućih kuća.

Direktor FIA-e Esad Mahmutović rekao je kako su u odnosu na predate godišnje financijske izvještaje utvrdili kako je 14 malih gospodarskih društava ispunilo uvjete i sada se vode kao srednja gospodarska društva, dok je jedno gospodarsko društvo koje se prošle godine vodilo kao srednje, po zakonskim odredbama sada postalo veliko gospodarsko društvo.

-Imajući u vidu činjenicu da stalno unapređujemo kvalitet podataka u registru financijskih izvještaja, 18. srpnja 2019., na osnovu utvrđenih propusta, poslali smo opomene na adrese 1.526 gospodarskih društava. Od ukupnog broja poslanih opomena, 1.431 dostavljena je na adrese gospodarskih društava koja nemaju kontinuitet, odnosno, nisu redovno predavala polugodišnje financijske izvještaje za 2017. i 2018. Također, na adrese 95 obveznika dostavljena je opomena za pogrešno iskazivanje podataka u financijskim izvještajima – kazao je Mahmutović.

Dodao je kako su rezultati provedenih aktivnosti vrlo zadovoljavajući, naročito ako se ima u vidu ostvareni učinak otklanjanja anomalija u Registru financijskih izvještaja u FIA-i, priopćeno je iz te institucije.