Jeftinije i brže do dozvola za građenje u RS-u

Objavljeno: 12/08/19 14:21

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju, a koje se odnose i na stvaranje zakonskog osnova za uvođenje jednošalterskog i elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola.

Time se otklanja mnoštvo pravnih i administrativnih prepreka, a uspostavlja se jednostavan i učinkovit sustav izdavanja građevinskih dozvola, s minimalnim brojem formalnosti i koraka u postupku i jeftinijim troškovima postupka, čime se povećava konkurentnost tržišta, priopćeno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

“Ovim izmjenama će se u potpunosti eliminirati potreba da podnositelji zahtjeva osobno posjećuju pojedinačne institucije, što će značajno skratiti vrijeme potrebno za dobijanje dozvole za gradnju, ali i omogućiti značajne financijske uštede, kako za investitore tako i za nadležne institucije”, navodi se u priopćenju.

Jedna od izmjena u zakonu je i smanjenje broja dokaza koje je investitor do sada bio dužan dostaviti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno suglasnosti javnih poduzeća i drugih nositelja javnih ovlaštenja na glavni projekat koje se daju na osnovu posebnih zakona.

“Ove suglasnosti zamijenjene su povećanom ulogom i odgovornošću licenciranih projektanata i revidenata koji imaju stručnu, profesionalnu, materijalnu i moralnu odgovornost za usuglašenost tehničke dokumentacije, tehnička rješenja i kvalitet tehničke dokumentacije za čiju izradu ih je angažirao investitor”, navodi se u priopćenju.

S obzirom da revidenti preuzimaju obavezu kontrole projektnih rješenja u skladu sa uvjetima i smjernicama datim u lokacijskim uvjetima, a što su do sada činila javna poduzeća, to je kod uvjeta za stjecanje licence za reviziju dijela tehničke dokumentacije koja se izdaje fizičkom licu pooštren jedan od uvjeta za stjecanje licence.

“Također, imalo se u vidu i to da postoje i do sada izdate licence, te je, s ciljem zaštite stečenih prava, propisano da iste ostaju na snazi”, navodi se u priopćenju.

Osim toga, dodatno se unaprijeđuje oblast prostornog uređenja i građenja objekata, te su izvršene korekcije odredbi koje se odnose na postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja kako bi se skratile procedure i jasnije definirao sam postupak.

“Navedenom izmjenom ni na koji način nije smanjeno ili ugroženo učešće javnosti i zainteresiranih lica, ni kvalitet planskih rješenja, već se samo postiže efikasniji i racionalniji postupak izrade i skraćuju se ukupni rokovi donošenja planova”, navodi se u priopćenju.

Kroz izmjene zakona stvara se pravni osnov za donošenje Strategije energetske obnove zgrada u Republici Srpskoj koju će, u skladu sa propisanim nadležnostima razmatrati i usvajati nadležni organi Republike Srpske.