Ne kupajte se na dubrovačkoj plaži Porporela, onečišćena je fekalijama

Objavljeno: 11/09/19 15:24

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša upozorava javnost da je na plaži Porporela u Dubrovniku došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnim vodama.

Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Porporela u Dubrovniku, uzorkovanog 9. rujna 2019. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

S obzirom da uzorci mora na plaži Porporela u Dubrovniku, zbog onečišćenja fekalnog podrijetla, ne udovoljavaju uvjetima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti, izvijestili su iz Dubrovačko-neretvanske županije.