Utvrđeni koeficijenti i osnovice za braniteljsko-invalidske naknade

Objavljeno: 12/09/19 12:56

Vlada FBiH je danas donijela više odluka o utvrđivanju koeficijenata i osnovice za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite, a po riječima ministra za pitanja branitelja Salko Bukvarević, dostignuti obim prava za braniteljsko-invalidsku zaštitu neće se umanjivati, odnosno isplatni koeficijent je na razini za 2018. godinu.

– Vlada je danas po prvi put u skladu sa Zakonom o razvojačenim braniteljima utvrdila i isplatni koeficijent jedan (1.00) za razvojačene branitelje, što je za ovu godinu zakonom predviđenih 5 maraka po mjesecu – kazao je i dodao kako je do sada predano oko 14.500 zahtjeva za egzistencijalnu novčanu naknadu.

Vlada je utvrdila koeficijent jedan (1,00) za obračune i isplatu mjesečnih novčanih egzistencijalnih naknada razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za period srpanj – rujan 2019. godine, čija primjena ovisi o raspoloživim sredstvima Proračuna FBiH za ovu godinu.

Za ove naknade ukupna sredstva odobrena Proračunu FBiH za 2019. godinu iznose 25 milijuna maraka i bit će plasirana kroz transfer za provođenje Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji – egzistencijalne naknade.

Za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za 2019. godinu utvrđen je koeficijent 0,989534 i bit će primjenjivan u skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna FBiH za ovu godinu.

Utvrđena obračunska osnovica od 867,50 maraka ostaje na nivou iz 2018. godine, a ukupna sredstva odobrena Proračunom Federacije BiH za 2019. godinu za transfer za invalidnine iznose 274,6 milijuna maraka.

Donesena je i odluka kojom je utvrđen koeficijent 0,979727 za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2019. godinu koja će, također, biti primjenjivana u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Obračunska osnovica za ove namjene iznosi 641,66 maraka, a i ona je na razini utvrđene za 2018. godine. Ukupna odobrena proračunska sredstva za 2019. godinu za ove naknade iznose 16 milijuna maraka, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.