Zastupnički dom FBiH – ‘Pao’ dnevni red jedne sjednice, započela druga

Objavljeno: 10/09/19 12:09

Predloženi dnevni red treće redovne sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je prekinuta u lipnju pa jutros nastavljena, nije dobio potrebnu većinu glasova zastupnika.

Stoga je predsjedavajući Mirsad Zaimović formalno okončao tu sjednicu i otvorio četvrtu redovnu.

‘Pad’ dnevnog reda prethodne ipak ne znači da će neke od točaka koje su bile najavljene ostati po strani jer je Zaimović najavio da će biti kandidirane za dnevni red pete sjednice koja će po njegovim riječima, uslijediti za 15-ak dana.

Između ostalih tema, u ‘propalom’ dnevnom redu bile su predložene izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda. Predlagač je bio zastupnik Hamdija Abdić, a željeni cilj da Unsko-sanska županija, odnosno Bihać i Velika Kladuša dobiju s federalnog nivoa više novca u raspodjeli javnih prihoda nego dosad budući da su najjače u Federaciji BiH pogođeni migrantskom krizom.

Za treću sjednicu su također bile predložene izmjene federalnog zakona o radu koje bi omogućile reprezentativnost sindikatu ljekara, a predsjedavajući Zaimović je danas najavio da će Federalna vlada predložiti Parlamentu zakonski tekst ove vrste koji će, kako je kazao, sveobuhvatnije urediti materiju na koju se odnosi.

Za četvrtu sjednicu, koja je u toku, kandidiran je također obiman dnevni red.

Među mnoštvom zakona i drugih akata su Program ovogodišnjeg rada Federalne vlade, kao i akcijski planovi za realizaciju strategija razvoja industrije građevinskog materijala u FBiH za period 2018-2025. godina, razvoja drvne industrije te metalnog i elektro sektora.