I jedan lijek Bosnalijeka se povlači sa tržišta

Objavljeno: 01/10/19 19:55

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine danas je sa bh. tržišta povukla lijek Ranibos koji sadrži aktivnu supstancu ranitidin proizvođača Saraca Laboratories Ltd.

Listi dosad povučenih lijekova iz ljekarne u BiH pridružio se i Ranibos čiji je nositelj odobrenja za stavljanje u promet tvrtka Bosnalijek.

Povlačenje se provodi do razine ljekarne i odnosi se na sljedeće serije:

-Ranibos film tablete, 150 mg x 20 film tableta

Serije: 9340, 9341, 9342, 9343, 9344, 9718, 9719, 9728, 9729, 0251, 0252, 6263, 6167, 6168, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6448, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7664, 7665, 7666, 7667, 7673, 7674, 7675, 7685, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 3358, 3359, 3754, 3755, 3756, 3757, 3767, 3768, 3769, 4519, 4520, 4521, 4522, 4984, 4985, 4994, 4995, 4996, 5479, 5480, 3180.

-Ranibos film tablete, 300 mg x 10 film tableta

Serije: 7686, 5486

-Ranibos film tablete, 75 mg x 30 film tableta, serija: 6263.

“Navedeni postupak povlačenja provodi se na osnovu sumnje u neispravnost u kvalitetu aktivne supstance ranitidin proizvođača Saraca Laboratories Ltd. koja se odnosi na prisutnost supstance pod nazivom N-nitrozodimetilamin (NDMA)”, priopćeno je iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva.

Na tržištu Bosne i Hercegovine u prometu su dostupne serije drugih lijekova, s istom aktivnom supstancom proizvedenom od drugog proizvođača, stoga predmetni postupak povlačenja ne ugrožava redovnu opskrbu tržišta.